MEXC Global, MEXC proje ekibi tarafından başlatılan ve kullanıcıların proje öncesinde belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere oy kullanarak tokenlerini stake edebilecekleri bir listeleme kampanyası olan Kickstarter oturumunu başlatmaktan dolayı heyecan duyuyor! Hedefe ulaşıldığında, listeleme süreci başlatılacak ve listelemeden önce oylamaya katılan kullanıcılara airdrop hediye edilecektir. Oylama belirlenen hedefe ulaşamazsa, MEXC…

MEXC Global, MEXC proje ekibi tarafından başlatılan ve kullanıcıların proje öncesinde belirlenmiş bir hedefe ulaşmak üzere oy kullanarak tokenlerini stake edebilecekleri bir listeleme kampanyası olan Kickstarter oturumunu başlatmaktan dolayı heyecan duyuyor! Hedefe ulaşıldığında, listeleme süreci başlatılacak ve listelemeden önce oylamaya katılan kullanıcılara airdrop hediye edilecektir. Oylama belirlenen hedefe ulaşamazsa, MEXC…

Size daha iyi kullanıcı deneyimleri sağlamak için MEXC olarak, ilk “Türkiye’ye Özel: Para Yatırma PK Yarışması”nın başladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni girişim, MEXC kullanıcılarına, ilgili tokenlerde para yatırarak MEXC Global’de listelenmesini istedikleri projelere oy verme şansı sunmaktadır.

Teknik entegrasyon tamamlandıktan sonra yarışma kriterlerini karşılayan ilk 2 proje MEXC Global’de…

MEXC, 18 Ocak 2022 12.00’da (TSİ) SCRT/USDT Vadeli İşlemlerini başlatıyor. SCRT/USDT, çapraz veya izole marjin modlarında 1–20 kat kaldıracı destekleyecektir. Hem MEXC uygulamasından hem de web sitesinden ve API üzerinden ulaşabilirsiniz.

5.000 USDT Değerindeki Vadeli İşlem Bonusundan Pay Almak için SCRT/USDT Vadeli İşlemlerinde Alım Satım Yapın

Etkinlik Dönemi: 18 Ocak…

Venus

Cryptocurreny News Fans

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store