Cuộc thi giao dịch Onston (ONSTON) — Giao dịch để chia sẻ giải thưởng 355,935 ONSTON!

Venus
3 min readMar 18, 2022

--

Để cảm ơn các thành viên cộng đồng ONSTON đã ủng hộ họ, nhóm Onston đã quyết định phát động Cuộc thi giao dịch với tổng giải thưởng là 355,935 ONSTON! Chi tiết như sau:

Thời gian: 11:00, Ngày 19/3/2022–22:00, Ngày 22/3/2022 (giờ VN)

1) Giải thưởng lớn

Thể lệ: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng đạt được khối lượng giao dịch tối thiểu 20.000 USDT có thể có cơ hội chia sẻ 249.155 ONSTON. Người dùng sẽ được xếp hạng theo tổng khối lượng giao dịch của họ, phân phối phần thưởng như sau:

2) Giải thưởng tham gia

Thể lệ: Tất cả các nhà giao dịch ONSTO với khối lượng giao dịch tối thiểu là 300 USDT đều đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng 106.780 ONSTO. Giải thưởng mà mỗi người dùng nhận được tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch cá nhân trong thời gian diễn ra sự kiện.

Ghi chú:

  1. Nạp ròng = Nạp — Rút; Khối lượng giao dịch hợp lệ = Mua + Bán.
  2. Người dùng tham gia sự kiện này phải hoàn thành xác minh KYC bắt buộc trước khi kết thúc sự kiện để được coi là đủ điều kiện nhận phần thưởng.
  3. Danh sách người chiến thắng và phần thưởng sẽ được công bố và phân phối trong vòng 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
  4. Người dùng được xếp hạng top 10 nhà giao dịch trong Cuộc thi giao dịch ONSTO không đủ điều kiện cho Giải thưởng tham gia.
  5. MEXC có quyền loại những người dùng được coi là giao dịch rửa, tài khoản đăng ký số lượng lớn bất hợp pháp, cũng như các giao dịch hiển thị thuộc tính tự kinh doanh hoặc thao túng thị trường.
  6. Sự kiện này do nhóm chính thức của ONSTO khởi xướng và phần thưởng do bên dự án cung cấp. Tất cả người dùng tham gia được coi là tham gia một cách tự nguyện. Sự kiện này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
  7. MEXC có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này.

Để biết chi tiết về các sự kiện và thông tin dự án, vui lòng tham khảo: MEXC sẽ niêm yết Onston (ONSTON) và khởi chạy phiên “MX DeFi”

Cảnh báo rủi ro

Tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Hãy thực hiện các khoản đầu tư của bạn một cách thận trọng. MEXC Global sẽ nỗ lực hết sức để chọn mã thông báo chất lượng cao, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất đầu tư của bạn.Là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu,MEXC tuân thủ nguyên tắc giao dịch trung thực, minh bạch,công bằng, không có mục đích xấu và luôn tôn trọng cộng đồng.Chúng tôi cam kết cung cấp cho người dùng dịch vụ an toàn, hiệu quả và tin cậy để giao dịch tài sản kỹ thuật số.

--

--