MEXC, 5000 USDT Ödüllü SCRT/USDT Vadeli İşlemlerini Başlatıyor

  1. [Yeni Vadeli İşlem Kullanıcı Ödülü] yalnızca yeni Vadeli İşlem kullanıcıları ve Vadeli İşlem hesabını daha önce etkinleştirmiş ancak Vadeli İşlemlerde işlem yapmamış veya Vadeli İşlem hesaplarına henüz herhangi bir para transferi yapmamış mevcut kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
  2. Bu etkinlikte sadece alım satım işlem hacmi hesaplanacaktır, long ve short işlemler dahildir.
  3. Ödüller, etkinlikten sonraki 7 gün içinde dağıtılır. Lütfen bu süre içinde kontrol sağlayınız.
  4. Sahte hacim yaratma ve her türlü hileli uygulama yasaktır. Aksi takdirde, MEXC ödüle el koyma ve hatta hesabı dondurma hakkını saklı tutar.
  5. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

MEXC Exchange Launches the “MX DeFi” Session with Mars Ecosystem Token (XMS)

DeHR X BSC Station — IDO for the 1st Global Career Metaverse

S-ONE Wallet Update

Welcome to Analog Swap — BSC