MEXC Kickstarter — 1.600.000.000.000.000 Shiryo (SHIRYO) Airdrop Kazanmak İçin Oy Kullanın!

 1. Oylama Tarihi:
  Tüm kullanıcılar için: 17 Mart 2022 07.00–17 Mart 2022 13.50 (UTC)
  Ajanslar için: 18 Mart 2022 04.00–18 Mart 2022 10.50 (TSİ)
 2. Tahmini Alım Satım: 18 Mart 2022 11.00 (TSİ)
 3. Para Yatırma ve Çekme: Açıldı
 4. Oylama Linki:
  Tüm kullanıcılar:
  https://www.mexc.com/sun/assessment
  Ajanslar:
  https://www.mexc.com/sun/affilate
 5. Airdrop Detayları:
  Ödül Havuzu:
  -Tüm kullanıcılar: 1.200.000.000.000.000 SHIRYO
  -Ajanslar: 400.000.000.000.000 SHIRYO
  Ücret: 0 USDT (Referans Ücreti: $0.000000000024)
 6. Oylama Tokeni: MX (Oylama sınırı: maksimum 500.000 MX)
 7. Şartlar: Minimum 10 Oy (1 Oy = 1 MX)
 8. Kurallar: Oylama için kullanılan tokenler etkinlik süresince geçici olarak kilitlenir ve etkinlik bittikten sonra bir saat içinde kilidi açılır. Kullanıcılar oy verme süresi bitmeden diledikleri kadar oy kullanabilirler.
 9. Ödüller: Airdrop ödülleri, etkinlik sona erdikten sonra kullanıcıların toplam oy kullanma sayısına göre bir saat içinde orantılı olarak dağıtılacaktır.
 1. Stake edilen tokenler, etkinlik sona erdiğinde iade edilecektir. Kickstarter etkinliğine katılmak için herhangi bir ücret talep edilmez.
 2. Etkinliğe katılan kullanıcıların, ödül almaya hak kazanabilmeleri için etkinlik bitmeden gerekli KYC doğrulamasını tamamlamaları gerekir.
 3. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

PULSAR WALLET

Introduction To The rTRAVA Bridge

Cronos — what is this network?

$RBI is now live on BSC