MEXC Kickstarter — 3.012.912 Aster (ATC) Airdrop Kazanmak İçin Oy Kullanın!

 1. Oylama Tarihi: 17 Mart 2022 06.30–17 Mart 2022 13.50 (TSİ)
 2. Tahmini Alım Satım: 18 Mart 2022 07.00 (TSİ)
 3. Para Yatırma ve Çekme: Açıldı
 4. Oylama Linki
  Tüm kullanıcılar için: https://www.mexc.com/sun/assessment
  Ajanslar için: https://www.mexc.com/sun/affilate
 5. Airdrop Detayları:
  -Ödül Havuzu
  Tüm kullanıcılar için: 2.152.080 ATC
  Ajanslar için: 860.832 ATC
  - Ücret: 0 USDT (Referans Ücreti: $0.01394)
 6. Oylama Tokeni: MX (Oylama sınırı: maksimum 500.000 MX)
 7. Şartlar: Minimum 10 Oy (1 Oy = 1 MX)
 8. Kurallar: Oylama için kullanılan tokenler etkinlik süresince geçici olarak kilitlenir ve etkinlik bittikten sonra bir saat içinde kilidi açılır. Kullanıcılar oy verme süresi bitmeden diledikleri kadar oy kullanabilirler.
 9. Ödüller: Airdrop ödülleri, etkinlik sona erdikten sonra kullanıcıların toplam oy kullanma sayısına göre bir saat içinde orantılı olarak dağıtılacaktır.
 10. Özel Ödül: Toplam varlığı 1000 MX’in üzerinde olup Kickstarter’ın bu oturumunda oy kullanan kullanıcılar arasından rastgele seçilen 500 şanslı kullanıcı 10 USDT Vadeli İşlem Bonusu kazanacaktır. Ödüller etkinlik bitiminden sonra 7 iş günü içinde kullanıcı hesaplarına airdrop olarak gönderilecektir. (Not: Kullanıcılar, Vadeli İşlemler Bonus ödülünü almaya hak kazanmak için etkinlik sona ermeden Vadeli İşlem Hesabı açmalıdırlar.)
 1. Stake edilen tokenler, etkinlik sona erdiğinde iade edilecektir. Kickstarter etkinliğine katılmak için herhangi bir ücret talep edilmez.
 2. Etkinliğe katılan kullanıcıların, ödül almaya hak kazanabilmeleri için etkinlik bitmeden gerekli KYC doğrulamasını tamamlamaları gerekir.
 3. MEXC, etkinlik hakkındaki son kararı verme yetkisine sahiptir.

--

--

--

Cryptocurreny News Fans

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Venus

Venus

Cryptocurreny News Fans

More from Medium

BNB Transfer -Z3NS

Tokenlon Weekly (2022.05.20–05.27)

LOGIC TOKEN PRESALE

LOGIC TOKEN PRESALE

How to stake $ERP token on Vault.inc